/*
 *
 * cblas_dgemm.c
 * This program is a C interface to dgemm.
 * Written by Keita Teranishi
 * 4/8/1998
 *
 */

#include "cblas.h"
#include "cblas_f77.h"
void cblas_dgemm(const enum CBLAS_ORDER Order, const enum CBLAS_TRANSPOSE TransA,
         const enum CBLAS_TRANSPOSE TransB, const CBLAS_INT_TYPE M, const CBLAS_INT_TYPE N,
         const CBLAS_INT_TYPE K, const double alpha, const double *A,
         const CBLAS_INT_TYPE lda, const double *B, const CBLAS_INT_TYPE ldb,
         const double beta, double *C, const CBLAS_INT_TYPE ldc)
{
  char TA, TB;  
#ifdef F77_CHAR
  F77_CHAR F77_TA, F77_TB;
#else
  #define F77_TA &TA 
  #define F77_TB &TB 
#endif

#ifdef F77_INT
  F77_INT F77_M=M, F77_N=N, F77_K=K, F77_lda=lda, F77_ldb=ldb;
  F77_INT F77_ldc=ldc;
#else
  #define F77_M M
  #define F77_N N
  #define F77_K K
  #define F77_lda lda
  #define F77_ldb ldb
  #define F77_ldc ldc
#endif


  if( Order == CblasColMajor )
  {
   if(TransA == CblasTrans) TA='T';
   else if ( TransA == CblasConjTrans ) TA='C';
   else if ( TransA == CblasNoTrans )  TA='N';
   else 
   {
     cblas_xerbla(2, "cblas_dgemm","Illegal TransA setting, %d\n", TransA);
     return;
   }

   if(TransB == CblasTrans) TB='T';
   else if ( TransB == CblasConjTrans ) TB='C';
   else if ( TransB == CblasNoTrans )  TB='N';
   else 
   {
     cblas_xerbla(3, "cblas_dgemm","Illegal TransB setting, %d\n", TransB);
     return;
   }

   #ifdef F77_CHAR
     F77_TA = C2F_CHAR(&TA);
     F77_TB = C2F_CHAR(&TB);
   #endif

   F77_dgemm(F77_TA, F77_TB, &F77_M, &F77_N, &F77_K, &alpha, A,
    &F77_lda, B, &F77_ldb, &beta, C, &F77_ldc);
  } else if (Order == CblasRowMajor)
  {
   if(TransA == CblasTrans) TB='T';
   else if ( TransA == CblasConjTrans ) TB='C';
   else if ( TransA == CblasNoTrans )  TB='N';
   else 
   {
     cblas_xerbla(2, "cblas_dgemm","Illegal TransA setting, %d\n", TransA);
     return;
   }
   if(TransB == CblasTrans) TA='T';
   else if ( TransB == CblasConjTrans ) TA='C';
   else if ( TransB == CblasNoTrans )  TA='N';
   else 
   {
     cblas_xerbla(2, "cblas_dgemm","Illegal TransB setting, %d\n", TransB);
     return;
   }
   #ifdef F77_CHAR
     F77_TA = C2F_CHAR(&TA);
     F77_TB = C2F_CHAR(&TB);
   #endif

   F77_dgemm(F77_TA, F77_TB, &F77_N, &F77_M, &F77_K, &alpha, B,
         &F77_ldb, A, &F77_lda, &beta, C, &F77_ldc);
  } 
  else cblas_xerbla(1, "cblas_dgemm", "Illegal Order setting, %d\n", Order);
  return;
}